7. September 2021

Bilderrätsel halten dich fit

Weder revolutionär noch sensationell sind Bilderrätsel, aber sie machen einfach Spaß. Fünf Fehler habe ich in dem unteren Bild versteckt.  

Bildpussel är varken revolutionerande eller sensationella, men de är roliga. Jag har dolt fem fel i bilden nedan.